شرایط و ظوبط استفاده

برای خرید از سایت ابتدا باید در سایت عوض شوید.

قبل از خرید کالاهای بدون گارانتی استعلامات لازم را به عمل آورید.

ارسال کالا پس از تسویه حساب نهایی صورت می گیرد.

مدت زمان ارسال کالا با توجه به مدت زمان تامین کالا حداقل 24 تا 48 ساعت بطول می انجامد.

تمامی هزینه های ارسال کالا بعهده خریدار می باشد.

مرجوعی کالا فقط با هماهنگی قبلی با فروشگاه نگاه الکترونیک مقدور می باشد.

مدت زمان تست کالا جهت تعویض یا مرجوع کردن کالا 72 ساعت از تاریخ صدور فاکتور می باشد.

هزینه ارسال تعویض یا مرجوعی کالا بعهده خریدار می باشد.