پیچ گوشتی 8 محصول وجود دارد

 • طول دسته 18.5 سانتیمترعرض دسته 4 سانتیمترطول میله -جنس سری کروم وانادیومتعداد سری 2قابلیت آهنربایی داردقابلیت خم شدن بدنه نداردکاور نداردجنس کاور -منبع تغذیه برق

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طول دسته 9 سانتی مترعرض دسته 3 سانتیمترطول میله 100 میلیمترجنس سری کروم وانادیومتعداد سری -قابلیت آهنربایی داردقابلیت خم شدن بدنه نداردکاور نداردجنس کاور -منبع تغذیه -جنس دسته پلاستیکی

  590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طول دسته 11 سانتی مترعرض دسته 35 میلیمترطول میله 200 میلیمترجنس سری کروم وانادیومتعداد سری -قابلیت آهنربایی داردقابلیت خم شدن بدنه نداردکاور نداردجنس کاور -منبع تغذیه -جنس دسته پلاستیکی

  720,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طول دسته 8 سانتی مترعرض دسته 2 سانتی مترطول میله 75 میلیمترجنس سری کروم وانادیومتعداد سری -قابلیت آهنربایی داردقابلیت خم شدن بدنه نداردکاور نداردجنس کاور -منبع تغذیه -جنس دسته پلاستیکی

  390,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طول دسته 11 سانتی مترعرض دسته 35 میلیمترطول میله 200 میلیمترجنس سری کروم وانادیومتعداد سری -قابلیت آهنربایی داردقابلیت خم شدن بدنه نداردکاور نداردجنس کاور -منبع تغذیه -جنس دسته پلاستیکی

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طول دسته 11 سانتی مترعرض دسته 35 میلیمترطول میله 250 میلیمترجنس سری کروم وانادیومتعداد سری -قابلیت آهنربایی داردقابلیت خم شدن بدنه نداردکاور نداردجنس کاور -منبع تغذیه -جنس دسته پلاستیکی

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طول دسته 11 سانتی مترعرض دسته 35 میلیمترطول میله 300 میلیمترجنس سری کروم وانادیومتعداد سری -قابلیت آهنربایی داردقابلیت خم شدن بدنه نداردکاور نداردجنس کاور -منبع تغذیه -جنس دسته پلاستیکی

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف